Giải phóng tiềm năng của công ty bạn tại Triển lãm Beautycare Expo 2024, triển lãm sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội vào ngày 18-20 tháng 4 năm 2024 và Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn vào ngày 11 – 14 tháng 9 năm 2024.

Đăng ký tham quan miễn phí: https://checkin.adpex.vn

Đăng ký Kết nối Doanh nghiệp (B2B): https://beautycarexpo.com/en/dang-ky-giao-thuong-2/

Tải Catalogue