Nhằm tăng cường hiệu quả quảng bá của các đơn vị tham dự tới khách tham quan triển lãm, Ban Tổ Chức (BTC) bố trí khu vực sân khấu miễn phí để các đơn vị có thể tổ chức trình diễn với thời lượng từ 30 – 60 phút/đơn vị. Quý đơn vị vui lòng cung cấp thông tin theo mẫu dưới đây để BTC sắp xếp thời gian phù hợp

Tải bản đăng ký theo mẫu


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here