Photo by Sunny Skin from Pexels
Photo by Sunny Skin from Pexels

Covid-19 thay đổi hành vi chăm sóc sắc đẹp như thế nào tại VN

  •  Theo thói quen, 59% có thói quen chăm sóc da hàng ngày với chi phí hàng tháng chủ yếu dao động từ 100k – 300k VND
  •   Gần 60% trang điểm gần như hàng ngày với chi phí trang điểm hàng tháng dao động từ 100k-300k VND (36%).
  •   Gần 50% tắm nhiều hơn trước với lý do chú ý vệ sinh hơn. Trong khi 8% tắm ít hơn do ít đi ra ngoài hơn trong thời kỳ đại dịch.
  •   45% gội đầu thường xuyên hơn trước với lý do chú ý vệ sinh hơn, trong khi chỉ 10% gội đầu ít hơn vì ít ra ngoài hơn trong thời kỳ đại dịch.
  •   57% trang điểm ít thường xuyên hơn do thời đại Covid-19 vì họ ít ra ngoài hoặc gặp gỡ ít người hơn.
  •    Tần suất chăm sóc da tăng 46% trong Covid-19 vì điều quan trọng là phải duy trì việc chăm sóc da và có nhiều thời gian rảnh hơn để chăm sóc da

Nguồn: https://qandme.net/en/report/how-covid-19-change-beauty-care-behavior-in-vietnam.html