(Tiếng Việt) Từ ngày 15/05, không cần xét nghiệm Covid khi nhập cảnh vào Việt Nam

0
249
Photo by Alexandr Podvalny on Pexels
Photo by Alexandr Podvalny on Pexels

对不起,此内容只适用于越南文美式英文